بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در رابطه با ابتکار تشکیل

  • پرینت
.

از آنجا که، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، پایبند به استقرار نظام پادشاهی مشروطه در ایران است، و از آنجا که، این حزب دوش بدوش همه احزاب، سازمان‏ها و شخصیت‏های دمکرات و دگراندیش در مسیر همبستگی نیروهای مبارز و ملی از هیچگونه کوششی دریغ نکرده است، و از آنجا که، برای حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) جای شادی و افتخار است که اندیشه‏ها و باورهای پایه‏ای منشور این حزب و بیانگذارش، شادروان داریوش همایون، کماکان الهام بخش نسل جوان ایران شده است، و از آنجا که، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در طول دو دهه دوران مبارزات افتخار آمیز خود در گذارهای گوناگون نشان داده است که همواره با هرکنش و جنبشی برای رهائی، سربلندی و تامین صلح و امنیت در ایران کوشا بوده و به استقلال، تمامیت ارضی و یگانگی ملت ایران، دمکراسی، و اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‏های پیوسته به آن پایبند بوده است، اکنون نیز ابتکار تشکیل " کنگره شورای ملی ایران" را به فال نیک گرفته و آرزومند پیروزی آن در راه رهائی و سربلندی ایران می‏باشد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)